logo

APFSR

APFSR – Asociácia profesionálnych fotografov Slovenskej republiky

Čo vidíte, keď sa pozriete na fotografiu? Dušu, umenie, techniku? Každý z nás sa na fotku pozerá inými očami. Niekomu sa páči tá, ktorá je ocenená mnohými cenami, iný má najradšej tú, ktorú odfotil jeho dedko. Každá má však svoj vlastný príbeh a i keď sa to možno nezdá, za každou jednou fotografiou je množstvo práce. Či už ju fotil profesionál alebo ten, kto má fotku ako svoju záľubu, vždy sa za záberom skrýva vlastný pohľad na svet a určitá forma sebavyjadrenia.

Samozrejme, nemôže byť každý fotograf. To, že si kúpim plech a múku, ešte zo mňa nerobí cukrárku, všakže? Rovnako je to i s fotením. Predstavte si, že by bol každý človek, ktorý si kúpi fotoaparát, fotograf. To by predsa nešlo. Internet, sociálne siete a rôzne aplikácie nám dnes ponúkajú pomerne veľký priestor na sebarealizáciu. Je skvelé, že sa môžme venovať tomu, čo nás baví, avšak, najlepší môžu byť len tí, ktorí na to majú!

Pre tých je tu APFSR, ktorá je členom FEP, Federácie európskych profesionálnych fotografov. A vlastne aj pre nás, bežných (a talentovaných v inom smere) smrteľníkov. Ak hľadám kvalitu, profesionalitu a spoľahlivosť, kam sa obrátim? Predsa na Asociáciu profesionálnych fotografov SR, kde nájdem tých najlepších z najlepších. Združenie, ktoré zoskupuje profesionálnych a aktívnych fotografov, prezentuje ich tvorbu, usporadúva výstavy, podporuje ich účasť na workshopoch či seminároch (aj oni sa predsa celý život učia a zlepšujú, aby boli ich zákazníci spokojní) a otvára možnosti prezentácie na európskej úrovni. Ich cieľom je prezentácia slovenskej fotografickej tvorby a prehlbovanie záujmu širokej verejnosti o fotografiu. Aké výhody to má pre zákazníka? Ak si zvolím napr. fotografa pre môj projekt, ktorí je súčasťou APFSR, môžem sa spoľahnúť, že moje fotky budú kvalitné a svoju prácu odvedie precízne.

_03_APFSR_com
_02_europeanphotographers_eu
 Celkom priamo, stará sa o to, aby sme my mohli nájsť tých najlepších fotografov, pre ktorých je umenie poslaním, pod jednou „strechou“ a profesionálom poskytuje priestor prezentovať sa, rásť, vzdelávať sa a dosiahnuť to, po čom túžia. Okrem toho, APFSR je najmenšia asociácia v Európe, no i napriek tomu má najväčšiu úspešnosť, čo sa ocenení QEP a Master QEP týka! Z celkového svetového počtu 69 udelených titulov Master QEP, patrí až 5 z nich práve slovenským fotografom. Členovia asociácie sú úspešní v svetových súťažiach a získavajú ocenenia toho najprestížnejšieho rázu.
Možno malá inšpirácia pre mladých, šikovných fotografov, ktorí by sa tiež radi stali súčasťou! Určite neváhajte a staňte sa súčasťou. APFSR je otvorená novým členom, ktorí sa fotením živia, čim neskôr získajú i možnosť začlenenia sa do európskych a svetových fotografických organizácii. Pokiaľ máte ukončené štátom uznané vzdelanie v odbore fotografia alebo v oblasti fotografie podnikáte či pracujete na pozícii fotografa, je to pre Vás to pravé. Okrem kariérneho rastu  je to pre fotografa určite prestíž, byť súčasťou najlepších. Členstvo v združení vzniká rozhodnutím komisie pozostávajúcej s člonov APFSR. V prípade záujmu o členstvo v APFSR môžete kontaktovať priamo APFSR cez kontaktný formulár.
ZÁKLADNÉ PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ KAŽDÝ UCHÁDZAČ O ČLENSTVO A ČLEN APFSR.
  • ukončené štátom uznané vzdelanie v odbore fotografia alebo podnikateľská činnosť (živnosť, právnické osoby zapísané v obchodnom registri) s predmetom podnikania: fotografia, fotografovania,fotografické práce a obdobne), resp. pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah na pozícii: fotograf, fotografická činnosť – činnosť dlhšie ako 2 roky.
  • Zodpovedajúca kvalita fotografických prác.
  • čestné prehlásenie o výške príjmov z vlastnej fotografickej, prípadne fotografii príbuznej činnosti, ktorá presahuje 51% celkového príjmu uchádzača.
  • Prijímanie nového člena prebieha v dvoch kolách. V prvom kole 5 členná stála komisia posúdi podklady uchádzača, ktoré budú obsahovať jeho portfólio a relevantné informácie, 5 hlasov za prijatie alebo 0 hlasov proti prijatiu uchádzača definuje jednoznacný výsledok prijatia alebo zamientnutia. V prípade hlasov v inom pomere ako 5:0 prípadne 0:5 uchádzača posúva do druhého kola. V druhom kole uchádzač predloží súbor 8 – 12 fotografií v printovej alebo alebo digitálnej podobe vo vysokom rozlíšení (vodotlač autora proti zneužitiu je prípustná). Ďalej sa posúdia všetky fotografické aktivity uchádzača a v prípade možností sa uchádzač dostaví na osobný pohovor. Komisia sa musí osobne alebo online stretnúť v rovnakom čase a posúdiť uchádzača v diskusii. V druhom kole rozhoduje komisia a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie.
  • zápisný poplatok je 20 Eur (splatný do 10 kalendárnych dní od podania žiadosti).

Záujemcovia, ktorí nevykonávajú fotografickú činnosť (kurátori, galeristi a podobne), pošlú portfólio, rozhodnutie stanoví nadpolovičná väčšina komisie.

Love, peace and APFSR

Ivanka

apfsr

  • Share

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pin It on Pinterest

Share This